Oprettet den 01-03-2019

Kære medlemmer,


Firmakørsel i varebil:
Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg.
Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.
 

Oprettet den 22-02-2019

Kære medlemmer,

TO afbud gør plads for, at du kan nå at komme med på mødet i morgen i
Netværket for brugere af Panther Admin!
Send sms til 2616 0071 og anfør navn og anlæg, hvis du kunne tænke dig at deltage. Mødet er på Blommenslyst Kro på Fyn.

Oprettet den 13-02-2019

Kære medlemmer,


 
Opfordring fra FDA: Undlad igen i år elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV

Oprettet den 10-02-2019

Kære medlemmer,


Møder siden sidst
 
Fagligt Netværk for Infrastruktur til Bredbånd:
Fagligt Netværk for Infrastruktur til Bredbånd holdt et godt møde i torsdags den 7. februar.
På mødet, som blev afholdt hos FDA i Bøgehus, blev det besluttet at Fagligt Netværk i 2019 vil have fokus på husinstallationer.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til en vejledning for husinstallationer. Med i arbejdsgruppen er blandt andre Gert Kaae Hansen, Formand for Teknisk Udvalg i FDA.

Oprettet den 10-02-2019
Oprettet den 01-02-2019

Kære medlemmer,


Undlad igen i år elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV
 
Copydan Verdens TV har nu udsendt besked til anlæggene om, at de skal indberette oplysninger. Og igen i år er deres system opbygget, så det er en forudsætning for at indberette, at der sker ”godkendelse” af deres vilkår.
 
I lighed med sidste år er FDA af den opfattelse, af det ikke er rimeligt at man skal godkende vilkår, som man ikke er enig i – men som man dog ender med at måtte leve med.

Oprettet den 25-01-2019

Kære medlemmer, 


Møder siden sidst

Oprettet den 08-01-2019

Kære medlemmer,

Først vil vi ønske jer et godt nytår!
Vi håber at I alle sammen kom godt ind i det nye år. Et år, vi i FDA glæder os til at tage fat på sammen med jer.

Indberetning af tilslutninger – har I indberettet?
Vi mangler fortsat at modtage indberetninger fra en håndfuld anlæg, så har I endnu ikke indberettet jeres tilslutninger, så gøres det her: http://survey.fda.dk/machform/view.php?id=58157

Oprettet den 21-12-2018
Kære medlemmer,


Status på forhandlinger med VTV
FDA har, med VTV-udvalget i spidsen, forhandlet – eller måske snarere været i dialog – med VTV om særligt en web-player-rammeaftale, med det klare ønske og formål, at sikre de brugerejede antenneanlæg en kendt og forståelig juridisk og økonomisk ramme, for at udbyde de digitale tjenester, som i stigende grad bliver vigtige i markedet. Det handler om web-tv og om en række on demand-tjenester, som sidste uge og en række arkivtjenester.

Oprettet den 14-12-2018

Kære medlemmer,Netværk for brugere af Panther Admin
FDAs ERFA-gruppe for anlæg med eget tv-udbud og/eller eget internet afholder den 23. februar 2019 møde i det nyopstartede netværk for brugere af Panther Admin. Mødet afholdes på Blommenslyst Kro på Fyn.
Se invitationen og tilmeldingslinket her
 

Møde på Sjælland om Fibias udrulning af fiber-infrastruktur

Sider