Oprettet den 20-09-2019

Kære medlemmer,


Møder siden sidst
Thomas Bak deltog i Internetdagen, og sammen med næstformand Per Theisen deltog han også i den inspirationsdag, som DKTComega & Teledan-Witronic A/S havde indbudt til i både Vordingborg og i Fredericia – FDA var med på det sidstnævnte møde.

På Inspirationsdagen var der en bred palette af præsentationer, mest af en teknisk karakter – men ikke kun.